המשמש כיו"ר המרכז הישראלי-הדרוזי בעוספיא ומרכז הפועל לחיזוק הקשרים בין העם היהודי לחברה הדרוזית, הודיע כי בכוונתו להתמודד בפריימריז למפלגת העבודה.