תודה למנטור שלי, ח"כ לשעבר עו"ד יוסי כץ על דברי התמיכה והעידוד.

תודה למנטור שלי, ח"כ לשעבר  עו"ד יוסי כץ על דברי התמיכה והעידוד.

מעריך מאד