ידידי הטוב השר לשעבר אפרים סנה דברי תמיכתך רגשו אותי

ידידי הטוב השר לשעבר אפרים סנה 
דברי תמיכתך רגשו אותי

ואני מבטיח לייצג את המפלגה בכבוד